DSFA

Sponsorer

Dansk selskab for apopleksi

DSFA medarrangør på neurorehabiliteringskursus

Dutch International Neurorehabilitation Course arrangeres af Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi i samarbejde med Dansk Selskab for Neurorehabilitering, Ergoterapeut Fagligt Forum for Neurologi og Dansk Selskab for Apopleksi Formålet med kurset er, at opdatere deltagerne med den nyeste viden indenfor behandling af stroke patienter. Kurset vil være en blanding af oplæg, patient cases og praktisk …

Steen Husted Symposium

’ 12 Januar 2017 afholdes et Steen Husted Symposium i regi af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase – indsæt link -; anledningen er Steens alvorlige sygdom. Steen var med til at grundlægge DSFA og har i mange år tjent selskabet som næstformand og har modtaget selskabets pris for sit utrættelige arbejde indenfor apopleksi herunder …