DSFA

Sponsorer

Dansk selskab for apopleksi

Fellow i ESO

Såfremt man ønsker at blive Fellow i ESO og opfylder kriterierne er man velkommen til at kontakte Hanne Christensen med henblik på nominering.

DSFA medarrangør på neurorehabiliteringskursus

Dutch International Neurorehabilitation Course arrangeres af Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi i samarbejde med Dansk Selskab for Neurorehabilitering, Ergoterapeut Fagligt Forum for Neurologi og Dansk Selskab for Apopleksi Formålet med kurset er, at opdatere deltagerne med den nyeste viden indenfor behandling af stroke patienter. Kurset vil være en blanding af oplæg, patient cases og praktisk …