Seminar med Julia Bernhardt

Dato/Tid
Dato(er) - 10/04/2018
13:00 - 15:00

Lokalitet
Glostrup Hospital

Kategori(er)


Invitation til seminar med Professor, BAppSci (Physio), PhD Julie Bernhardt tirsdag d. 10. April kl. 13-15, auditorie A (ved Hovedindgangen) på Glostrup Hospital – Rigshospitalet, Valdemar Hansens Vej 1-23.

Titel: “Neurorehabilitation Research – barriers and opportunities – future perspectives”
På seminaret vil Julie Bernhardt præsentere The AVERT trial og derefter forelæse om udfordringer og muligheder indenfor fremtidig rehabiliteringsforskning. Der er i de seneste årtier sket en betydelig udvikling indenfor dette forskningsfelt, hvilket har ført til øget viden om effekt af både motorisk, kognitiv og kommunikativ rehabilitering. Der er dog fortsat mange ubesvarede spørgsmål og bl.a. behov for større studier, der kan give os svar på grundlæggende spørgsmål om, hvornår indsatser skal i iværksættes, hvor ofte, hvor længe og hvor intensivt, der skal trænes for at indsatser har effekt.
Julie Bernhardt har gjort sig international bemærket ved at lede the AVERT trail. Der er tale om et af de største og mest veltilrettelagte multicenterstudie af effekt af tidligt fysisk rehabilitering. På seminaet på Glostrup vil Julie Bernhard bl.a. komme ind på nogle af de metodologiske og organisatoriske udfordringer vi står overfor, når vi arbejder med klinisk rehabiliteringsforskning og komme med bud på, hvordan disse barrierer kan overkommes i fremtidig forskning.
Målgruppen for seminaret er, læger, terapeuter, neuropsykologer, sygeplejersker og logopæder, der er interesseret udviklingsarbejde og forskning indenfor neurorehabilitering.

Sprog: Engelsk.
Deltagelse er gratis. Deltagerantallet er begrænset til 30 – så tilmeld dig hurtigt!
Tilmelding sker ved at sende en mail til : hybf@regionh.dk

Seminaret er arrangeret og støtte af: Dansk Selskab for Apopleksi, Dansk Selskab for Neurorehabilitering og Re- connect – Center for hjerneskaderehabilitering, Rigshospitalet – Glostrup.
Julie Bernhardts besøg i Danmark er i øvrigt finansieret af Danske Fysioterapeuter.

BIOGRAPHY

Der er et let traktement kl 12.20.