Artiklen for januar 2016 er nu tilgængelig

Behandling med intravenøs vævs plasminogen aktivator (tPA – også kaldet trombolyse) er fortsat førstevalgsbehandling til patienter med akut iskæmisk apopleksi. Patienter som behandles med trombolyse indenfor 4½ time efter symptomdebut har 30% større chance for at være selvhjulpne efter 3 måneder sammenlignet med patienter, som ikke modtager trombolyse. Derimod er der ikke påvist en effekt af trombolyse på overlevelsen …..

Læs hele artiklen her!