Generalforsamling i DSFA 7 april 2014

Dette års generalforsamling og videnskabeligt møde i DSFA afholdes i Odense mandag d. 7 april 2014.

Alle er velkomne til det videnskabelige program!

Det videnskabelige program afholdes fra kl 15 – 17.45, og generalforsamlingen fra 18 – 19.

Endeligt program og tilmelding følger.

Endeligt Årsmødeprogram!

Det endelige program for årsmødet i DSFA er nu tilgængeligt på hjemmeside.

De udvalgte abstrakts til foredrags og poster konkurrencerne er også tilgængelige.

Det hele kan findes her!