Seneste artikel på DSFA.dk

Gangrobotten Lokomat bliver brugt på flere højtspecialiserede neurologiske genoptræningscentre til at yde gangtræning til neurologisk skadede patienter, heriblandt patienter med apopleksi.

Læs mere om dette her ..

Hermed seneste nye artikel

Skalaer, der definerer let apopleksi, giver ingen indikation på, om borgerne får problemer i hverdagen. Over halvdelen af borgerne oplever dog sådanne problemer. Hvordan disse identificeres er der ingen konsensus omkring. I Aarhus Optagelsesområde blev det derfor undersøgt hvordan borgere og fagprofessionelle vurderer, at rehabiliteringsbehov kan identificeres akut eller gennem opfølgning. 

Læs mere her!

Artiklen for januar 2016 er nu tilgængelig

Behandling med intravenøs vævs plasminogen aktivator (tPA – også kaldet trombolyse) er fortsat førstevalgsbehandling til patienter med akut iskæmisk apopleksi. Patienter som behandles med trombolyse indenfor 4½ time efter symptomdebut har 30% større chance for at være selvhjulpne efter 3 måneder sammenlignet med patienter, som ikke modtager trombolyse. Derimod er der ikke påvist en effekt af trombolyse på overlevelsen …..

Læs hele artiklen her!

Månedens artikkel er nu udkommet.

I dag vurderes det, at cerebral småkarsygdom er årsag til ca. 25 % af alle iskæmiske apopleksitilfælde. Erkendelsen af småkarsygdom hos apopleksipatienter er tiltaget i takt med øget tilgængelighed og anvendelse af MR skanninger. T2-vægtet hyperintensitet og fund af diffus lokal iskæmi og lakunære infarkter er primære fund og ofte associeret med kendte risikofaktorer for arteriosklerose.

Læs hele artiklen her!