DR’s sundhedsmagasin om apopleksi

Den 9 januar 2018 kl 21:55 omhandler sundhedsmagasinet på DR apopleksi under titlen “Kend tegnene på apopleksi – det kan forebygges og behandles”.

Programmet vil efterfølgende være tilgængeligt på DR’s hjemmeside eller App.