Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Overlæge, dr.med. Helle Iversen (formand)

Læge, Ph.D.-stud. Sidsel G. Hastrup

Sygeplejerske Lene Koldborg (faglig sekretær)

Udviklingsterapeut Peter Vögele

Led. Neuropsykolog Ph.d. Hysse Birgitte Forchhammer

Udviklingsansvarlig fysioterapeut, cand.scient Birgitte Hede Ebbesen

Suppleanter:

Overlæge, Ph.D. Troels Wienecke (kasserer)

Sygeplejerske Lone Lundbak Mathiesen

Redaktører på dfsa.dk

Forskningsoverlæge Ph.D. Søren Påske Johnsen

Overlæge Ph.D. Christina Rostrup Kruse

Læge Ph.D. Louisa M. Christensen

Webmaster for dsfa.dk

Overlæge, Ph.D. Jacob Marstrand