Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Overlæge, klinisk forskningslektor,dr.med. Hanne Christensen (formand)

Overlæge, dr.med. Helle Iversen

Læge, Ph.D.-stud. Sidsel G. Hastrup

Klinisk sygeplejerskespecialist MHSc (N) Susanne Zielke (faglig sekretær)

Udviklingsterapeut Peter Vögele

Led. Neuropsykolog Ph.d. Hysse Birgitte Forchhammer

Fysioterapeut Birgitte Espen

Suppleanter:

Overlæge, Ph.D. Troels Wienecke (kasserer)

Klinisk oversygeplejerske, MR Merete Lehmkuhl

Redaktører på artikkelsektionen dfsa.dk

Forskningsoverlæge Ph.D. Søren Påske Johnsen

Overlæge Ph.D. Christina Rostrup Kruse

Læge Ph.D. Louisa M. Christensen

Webmaster for dsfa.dk

Overlæge, Ph.D. Jacob Marstrand