Kontakt

Sekretariatet

Dansk Selskab for Apopleksi

dsfa@dsfa.dk

Formand for Dansk Selskab for Apopleksi

Overlæge, klinisk lektor, dr.med., Hanne Christensen:

email:  hchr0039@bbh.regionh.dk

Faglig sekretær

Klinisk sygeplejerskespecialist MHSc (N) Susanne Zielke

email: ssch0003@bbh.regionh.dk