Hjerneugen 2021 15-19 marts

Deltag i digitale foredrag med ny og spændende viden om stroke

I anledning af årets Hjerneuge afholder Red Hjernen i samarbejde med TrygFonden en række digitale foredrag om den nyeste viden og aktiviteter indenfor stroke med spændende oplægsholdere. Foredragene henvender sig til borgere, fagfolk og andre med interesse for stroke. 

Det er gratis at deltage i foredragene, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. Alle foredrag bliver optaget og kan ses på  www.redhjernen.dk/hjerneugen.