International Stroke Neurorehabilitation Course

Den 3 – 7 juni 2019 afholdes der Internationalt Apopleksi Neurorehabiliterings kursus.

Kurset har målsætningen


Formålet med kurset er at opdatere deltagerne med den nyeste viden inden for behandling af apopleksi patienter. Kurset vil være en blanding af teori og praksis fordelt 50/50.
Efter afsluttet kursus vil deltagerne have kendskab til:

Principperne for klinisk ræssonering: diagnosticering, prognose, fastlæggelse af mål for behandlingen, vælge evidens-baserede interventioner for at opnå behandlingsmål samt kunne evaluere behandling
Teorien bag og praktisk anvendelse af kliniske test
Hvordan man kan implementere prognostiske modeller og identificere kliniske tegn afgørende for UE funktion og basal ADL
Spontanforløbet for apopleksi
Hjernens plasticitet og mekanismer for motorisk læring
Anvendelse af basale principper for effektiv sensomotorisk læring (f.eks. restitution og kompensering) samt være i stand til at forstå vigtigheden af intensiv, opgave-specifik træning
Kliniske retningslinjer og hvordan de kan omsættes i praksis
Innovative behandlingsteknikker som eksempelvis CCT, CIMT, operation, elstimulering, medicinering og robotteknologi
Hvordan man bruger den nyeste viden i behandlingen


Læs mere om kurset og tilmelding Dutch full course