Månedens artikkel er nu udkommet.

I dag vurderes det, at cerebral småkarsygdom er årsag til ca. 25 % af alle iskæmiske apopleksitilfælde. Erkendelsen af småkarsygdom hos apopleksipatienter er tiltaget i takt med øget tilgængelighed og anvendelse af MR skanninger. T2-vægtet hyperintensitet og fund af diffus lokal iskæmi og lakunære infarkter er primære fund og ofte associeret med kendte risikofaktorer for arteriosklerose.

Læs hele artiklen her!