Nukleusgrupper

 

Nukleusgrupper i Dansk Selskab for apopleksi

En nukleusgruppe i Dansk Selskab for apopleksi er en arbejdsgruppe bestående af medlemmer med særlig ekspertise indenfor et afgrænset område. Ønske om oprettelse af nukleusgruppe sker ved henvendelse til bestyrelsen i Dansk Selskab for Apopleksi.

Formål

Nukleus-gruppen skal medvirke til:

  • at skabe et forum for udveksling af forskningsresultater og erfaringer vedrørende apopleksi indenfor et begrænset område

Opgaver

  • udarbejde/tilpasse eksisterende retningslinjer for behandlingen til patienter med apopleksi indenfor et begrænset område
  • medvirke til at formidle og implementere udarbejdede og godkendte retningslinjer
  • danne netværk på tværs af landet

Organisering og sammensætning

  • Organisering kan ske monofagligt eller tværfagligt afhængig af valgt ekspertområde
  • Antallet af medlemmer er afhængig af valgt ekspertområde
  • Arbejdsgruppen udnævner en formand, der sikrer kontakten til selskabets bestyrelse
  • Arbejdsgruppen udarbejder kommissorium og tidsplan for gruppens arbejde
  • Arbejdsgruppen kan ved behov anvende DSFA’s hjemmeside, udsende mail til DSFA’s medlemmer via fællessekretariatet
  • Arbejdsgruppen publicerer resultatet fra deres arbejde i Medlemsbladet/Dansk Selskab for Apopleksi

Organisering og kommissorium godkendes af Dansk Selskab for Apopleksi.

Bestyrelsen

Dansk Selskab for Apopleksi

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *