Endeligt Årsmødeprogram!

Det endelige program for årsmødet i DSFA er nu tilgængeligt på hjemmeside.

De udvalgte abstrakts til foredrags og poster konkurrencerne er også tilgængelige.

Det hele kan findes her!