DSFA medarrangør på neurorehabiliteringskursus

Dutch International Neurorehabilitation Course arrangeres af Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi i samarbejde med Dansk Selskab for Neurorehabilitering, Ergoterapeut Fagligt Forum for Neurologi og Dansk Selskab for Apopleksi
Formålet med kurset er, at opdatere deltagerne med den nyeste viden indenfor behandling af stroke patienter. Kurset vil være en blanding af oplæg, patient cases og praktisk patientbehandling i mindre grupper

Hvis du har ønske om at deltage i kurset kan du læse nærmere her!

Seneste artikel på DSFA.dk

Gangrobotten Lokomat bliver brugt på flere højtspecialiserede neurologiske genoptræningscentre til at yde gangtræning til neurologisk skadede patienter, heriblandt patienter med apopleksi.

Læs mere om dette her ..

Bestyrelsesmøde i DSFA

Bestyrelsen har torsdag – fredag 21 – 22/1-15 holdt planlægningsmøde vedrørende selskabets aktiviteter i det kommende år. Vi forventer således at et program for Årsmødet 23 – 24/1-15 er klar indenfor 6 uger når der foreligger endelige tilbagemeldinger fra alle oplægsholdere. Der planlægges 4 workshops med emnerne DAN-PSS, Praktisk introduktion til UL, Supported Conversation for Aphasia (SCA), samt Hvordan modtager vi den akutte apopleksi-patient. Der udleveres diplom for deltagelse. Temaerne for selve årsmødet bliver ‘Søvn og træthed’ samt ‘Svær apopleksi’.

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 21/4 -15 med et videnskabeligt program: endelig indkaldelse udsendes primo marts; reserver allerede nu dagen!

Vi ønsker at udvikle vores hjemmeside med fokus på faglige links og redskaber. Det betyder i praksis at vi er i gang med indsætte links til beslægtede selskaber i indland og udland, brugerorganisationer, hjemmesider for kvalitetsarbejde såvel som undervisningsmateriale. Herudover vil vi opbygge et bibliotek for redskaber i form af skoringskemaer og lignende som anvendes ved i behandling af apopleksipatienter. Apopleksibladet vil overgå til en delvis elektronisk løsning idet vi vil lægge en ny artikel på hjemmesiden månedligt og et udvalg af disse vil så komme på tryk i et årligt Apopleksiblad.

Referenceprogrammet nærmer sig sin 2 års fødselsdag og opdatering skal planlægges. Bestyrelsen har valgt i fremtiden at tilslutte sig ESO’s guidelines der er under udvikling – de første er kommet – idet de oversættes til dansk og kommenteres i henhold til danske forhold, med en efterfølgende høringsproces – og lægges på hjemmesiden. Vi vil påbegynde dette arbejde i dette forår efterhånden som ESO guidelines kommer. ESOs guidelines er udført i henhold til GRADE-principper. image1

Bestyrelsen ser frem til det kommende år – tjek hjemmesiden jævnligt og del den med kolleger – der vil løbende komme nyheder i det kommende år!