Bestyrelsen

 

Bestyrelsen
Formand: 

Helle Klingenberg Iversen

Overlæge, dr. med., klinisk lektor

Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Neurocentret, Rigshospitalet.

Inge Lehmanns Vej 8, 2100 Kbh. Ø & Valdemar Hansens Vej 1-23, 2600 Glostrup 

Tlf. +45 24238196

E-mail: helle.klingenberg.iversen@regionh.dk

  

Faglig sekretær:

 

Lone Lundbak Mathiesen

Klinisk sygeplejespecialist MPH,

Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Neurocentret, Rigshospitalet.

Inge Lehmanns Vej 8, 2100 Kbh. Ø & Valdemar Hansens Vej 1-23, 2600 Glostrup 

Tlf. +45 38634204/privat +45 53540868

E-mail: lone.lundbak.mathiesen@regionh.dk

 

Næstformand: 

Christina Rostrup Kruuse

Overlæge, PhD, klinisk forskningslektor

Apopleksiafsnit N108

Neurologisk afdeling

Herlev Gentofte Hospital, Herlev matriklen

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Tlf. + 45 3868811233/privat +45 23413891

E-mail: christina.rostrup.kruuse@regionh.dk

Peter Vögele 

Udviklingsergoterapeut

Klinik for Ergo- og Fysioterapi

Rigshospitalet

Valdemar Hansens Vej 1-23, 2600 Glostrup 

 

Tlf. +45 38632105/privat +45 61712352

 

E-mail: peter.voegele@gmx.de

Peter.voegele@regionh.dk

Kasserer: 

Birgitte Hede Ebbesen

Udviklingsansvarlig fysioterapeut cand scient KVT

Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto, Fysio- og Ergoterapiafdelingen.

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Tlf: +45 51906825

E-mail: bihc@rn.dk

Troels Wienecke 

Specialeansvarlig overlæge, PhD, Klinisk lektor Neurologisk Afdeling

Sjællands Universitetshospital Roskilde

Sygehusvej 10 4000 Roskilde

Tlf.:  +45 47322808/privat +4523327273

Email: trw@regionsjaelland.dk

Sidsel Gaarn Hastrup

1. reservelæge, ph.d.
Tlf: +45 26798011
E-mail: sidshast@rm.dk
Neurologi ? Aarhus Universitetshospital
Indgang J ? Plan 5
Palle Juul-Jensens Boulevard 1 ? DK-8200 Aarhus

 
Medlemmer fra patientorganisationer Hjernesagen/  
Hysse Birgitte Forchhammer 

Direktør i Hjernesagen, PhD

Tlf. mobil: +45 24481503

E-mail: birgitte.forchhammer@gmail.com

 

Suppleanter

 
  

Marie Almkvist Muren

Fysioterapeut & Udviklingsterapeut, MSc Neurologi

Aarhus Universitetshospital

Fysio- og Ergoterapi 8, Afsnit 5, J215

Palle Juul-Jensens Boulevard 99 ? DK-8200 Århus N

Tel. +45 78456770

Email: marimure@rm.dk

 

Lene Koldborg 

Afdelingssygeplejerske

Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme  
Afsnit 7074, 6073 og 7064

Inge Lehmanns Vej 8
2100 København Ø

Tel. +45 35 45 43 53

Mail: Lene.koldborg.01@regionh.dk

 

Redaktører  
Louisa Christensen 

Læge, PhD,

Neurologisk afdeling

Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

E-mail: louisamchristensen@gmail.com

 

 
Webmaster Sekretariat

Jacob Marstrand

Overlæge, PhD. 

Neurologisk afdeling Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Tlf. +45 40259649

E-mail: marstrand@dadlnet.dk

 

Sekretariatet 

Dansk Selskab for Apopleksi

E-mail: dsfa@dsfa.dk

Gydevej 1

3070 Snekkersten

Tlf. +45 49266069

E-mail: dsfa@live.dk, edl@post.tele.dk)

 

CVR oplysninger: CVR nr 26840724

 

Revisorer  
Lise Leth Jeppesen 

Overlæge PhD

Neurologisk afdeling

Aarhus Universitets Hospital

Nørrebrogade 44

8000 Aarhus

Mobil: +45 30248204

Email: d278971@dadlnet.dk?

 

Per Meden 

Overlæge PhD,

Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke 23

2400 København NV

Tlf. +45 35312842/privat +45 30131046

Email: per.meden@regionh.dk