Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Overlæge, dr.med. Helle Iversen (formand)

Overlæge Ph.D. Christina Rostrup Kruse

Læge, Ph.D.-stud. Sidsel G. Hastrup

Sygeplejerske Lene Koldborg (faglig sekretær)

Udviklingsterapeut Peter Vögele

Led. Neuropsykolog Ph.d. Hysse Birgitte Forchhammer

Udviklingsansvarlig fysioterapeut, cand.scient Birgitte Hede Ebbesen

Suppleanter:

Overlæge, Ph.D. Troels Wienecke (kasserer)

Sygeplejerske Lone Lundbak Mathiesen

Redaktører på dfsa.dk

Forskningsoverlæge Ph.D. Søren Påske Johnsen

Læge Ph.D. Louisa M. Christensen

Webmaster for dsfa.dk

Overlæge, Ph.D. Jacob Marstrand