Nationale retningslinjer for intravenøs trombolysebehandling ved akut iskæmisk apopleksi Version 2, revideret udgave februar 2016

Den seneste udgave af de nationale retningslinjer er nu tilgængelig på DSFA’s hjemmeside under fagligt indhold.

Du kan finde dem her!