Tænker du på at sende en poster til Årsmødet?

Tænker du på at sende en poster til årsmødet, men er lidt usikker på hvilke krav du skal leve op til, så læs her:

Formålet med postersessionen er at give deltagerne et indblik i den mangfoldighed af forsknings, kvalitets- og udviklingsprojekter, som i dag produceres rundt om på landets hospitaler, rehabiliteringsinstitutioner og i kommuner. Derfor modtager vi gerne projekter, fra alle involverede faggrupper uanset, hvor du arbejder.

Din poster skal omhandle temaer, der har relevans for forebyggelse, behandling og/eller rehabilitering af apopleksipatienter. Dette skal forstås i bred forstand. Udover ”klassiske ”forskningsprojekter, modtager vi gerne projekter, der f.eks. beskriver et spændende kvalitetsudviklingsprojekt eller systematisk arbejde med implementering af nye teknologier eller en ny måde at organiserer arbejdet på..

Der stilles ikke krav til, at du skal have anvendt bestemte metoder. Vi modtager gerne postere, der beskriver projekter gennemført med både kvalitative eller kvantitative metoder.

Det er imidlertid et krav, at du klart beskriver dit arbejdes formål, fremgangsmåde, anvendte teorier/metoder og dine resultater. Posteren skal også indeholde en kritisk diskussion af dine resultater, samt overvejelser om relevans/perspektiver.

Læs her hvordan du tilmelder og indsender 

Mvh DSFA